Açık 245 milyar TL

18 Ekim 2020 Pazar 19:18 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 19:22
Açık 245 milyar TL

2021 bütçesi TBMM’ye sunuldu. 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, bütçe açığı ise 245 milyar lira olarak öngörüldü...

HEDEF DENGEYİ SAĞLAMAK

2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bütçe teklifinde eğitimde reform yapılacağı, ekonomide iç ve dış dengenin sağlanacağı, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümün sağlanacağı, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulacağı, mali disipline önem verileceği, kamu kaynaklarının verimli kullanılacağı, sağlık sisteminin daha etkin hale getirileceği, tarımda üretim ve verimliliğin arttırılacağı vurgulandı.

VERGİ GELİRİ 922,7 MİLYAR

BÜTÇE giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. Teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223,5 milyar lira, özel bütçeli idarelere 119,9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2,7 milyar lira ödenek verildi. EĞİTİM İLK SIRADA MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19,1 milyar lirası yatırım olmak üzere toplamda 211,4 milyar lira kaynak ayrıldı. MEB’in 2020’deki ödeneği 5,8 milyar liraydı. Bu rakam yüzde 94 artışla 11,3 milyar liraya çıkarıldı. 2020 yılı bütçesinde, sağlık sektörü yatırımlarına 11,6 milyar lira kaynak ayrılmışken, 2021 yılı bütçesinde 20,1 milyar liraya yükseldi.