Şevket Arslan

İşte Trabzonspor'ın FIFA'daki yol haritası

21 Mayıs 2017 Pazar 16:26 | Son Güncelleme: 21 Mayıs 2017 Pazar 16:26

CAS'ın aldığı karar sonrasında Trabzonspor'un önüne iki seçenek vardı...

Birincisi davayı İsviçre Federal Mahkemesi'ne (IFM) ikincisi ise FIFA'ya taşıma kararıydı. Dün Zürih'e giden ve burada İsviçreli bir hukuk bürosunun avukatları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, FIFA'ya gitme kararı alındı.
Trabzonspor'un FIFA yolculuğu ise şu şekilde olacak. İlk etapta başvuru FIFA'nın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (Dispute Resolution Centre-DRC) yapılacak.

(DRC 2011 yılında kurulmuştur ve uluslararası bir FIFA kurumudur. Diğer bir deyimle FIFA içinde bir organdır ve bağımsız  bir spor tahkim mahkemesi değildir)

DRC'de CAS'tan farklı olarak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, davanın şekline göre UEFA'nın ve TFF'nin temsilcileri ve Trabzonspor temsilcileri tarafından önerilen ikişer üye bulacak. Atamalar FIFA’nın İcra Komitesi tarafından şekillendirilecek.

CAS'tan farklı olarak FIFA'nın her kuruma kendi belirlediği temsilciyi atama nedeni, düzenlemelere uyulacağına dahil imzalanan taahhütname.

FIFA'NIN TRABZONSPOR'UN BAŞVURUSUNU REDDETME İHTİMALİ

DRC'de ise süreç Trabzonspor, UEFA, TFF ve FIFA üyelerinin seçimi ile başlayacak. FIFA dillerinden herhangi biri ile FIFA Genel Sekreterliğine itiraz yapılacak. DRC üyelerinin uygun gördüğü her türlü kanıt kabul edilecek. Trabzonspor'u en fazla zorlayacak kural ise "FIFA kurallarına göre yerel olarak işleyen bir tahkim kurulunun varlığı halinde DRC yetkili olamaz" maddesi. Hem UEFA'nın hem de TFF'nin çatısı altında Tahkim Kurulu olduğu için FIFA'nın Trabzonspor'un davasını reddetme ihtimali bulunuyor.

FIFA’DAN OLUMLU BİR SONUÇ ÇIKARSA, TFF SALLANIR

DRC’da gerçekleştirilen FIFA duruşmaları CAS'ın aksine bedelsizdir. Genel olarak sözlü duruşma yapılmaz, sözlü duruşma yapılması istisnadır. FIFA yargılamasında da CAS temyizine başvurmak mümkündür. FIFA, DRC kararlarının yargısal olarak tenfizi mümnkün değildir. Ancak FIFA, DRC kararlarını uygulamayan tarafa yaptırımlar uygulayabilir. Bu da Trabzonspor'un FIFA'dan olumlu bir karar çıkarması ve bunun uygulanmaması durumunda UEFA ve TFF'ye FIFA aracılığıyla yaptırım uygulatabilir.