Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2019 hemen sorgula! JGK Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları ve mülakat bilgisi

Büyük bir merakla beklenilen 2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı. Böylelikle, süreci yakından ilgilendiren bireylerin yanıtını aradığı 'Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıtını buldu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile uzman erbaş alımı kapsamında alınan başvuru sonuçlarının açıklandığı ve adayların erişimine sunulduğu belirtildi. Peki, 2019 Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir? Jandarma uzman erbaş mülakat ne zaman yapılacak? Detayları sizler için derledik.


18 Nisan 2019 15:06

On binlerce vatandaşın işlemlerini tamamlayarak başvurduğu JGK Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar bu doğrultuda, '2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyordu. JGK'nin resmi internet sitesi üzerinden adaylar yapılan duyuru neticesinde, ilgili sonuçların adayların erişimine açıldığı belirtildi. Bu durum üzerine, sonuç bilgisine ulaşmak isteyen bireyler 'Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir?' sorusuna cevap arıyor. Peki, mülakatlar ne zaman yapılacak?

2019 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI VE MÜLAKAT BİLGİSİ

Haberimizin detaylarından, JGK personel temini sürecine ilişkin gerekli bilgileri öğrenebilir, Jandarma uzman erbaş alımı mülakat bilgisi hakkında merak edilenleri bulabilirsiniz.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan e-Devlet sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNCELİKLİ KİMLER ÇAĞRILACAK?

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sınavlara çağrılacak adayların yüzde 50'si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS'den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, yüzde 50'si (20.000) ise 2018 yılı KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)'nin altında puan alanlardan seçilecek. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)'nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecek.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların ardından merak edilen en önemli konu ise Jandarma Uzman erbaş alımı mülakat bilgisi olarka öne çıkıyor. Jandarma uzman erbaş alımı mülakat tarihi henüz resmi olarak belli değil. Adayların nasıl çağrılacağına ve hangi evrakların gerekli olduğuna dair açıklamalar ise paylaşıldı.

İşte merak edilen detaylar...

UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

a. Adaylar seçme sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getirecektir.

b. Adaylar sınava gelirken yanlarında;

(1) Ön Başvuru Belgesi: İnternetten (www.jandarma.gov.tr) yapılan ön başvuruya ait "Aday Bilgi Formu"nun bilgisayar çıktısı,
(2) Nüfus Cüzdanı: Aslı,
(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için Tablo-2?de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik belgesini kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir). Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır.
(4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve sureti. Lisans ve Önlisans için YÖK onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti.
(5) Öğrenim Durum Belgesi (Diploma): e-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti,
(6) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesi,(Aslı veya E-devlet çıktısı)
(7) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacaklarından; herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları tek hekim imzalı, "Spor yapmasında sakınca yoktur." ibareli rapor,
(8) Fiziki yeterlilik sınavları esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya aittir. Adaylar Tablo 5?deki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir.
(9) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.)
(10)Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapıp terhis olanlar için askerlik yaptığı kuvvet komutanlığından (Kara Kuvvetleri K.lığı, Deniz Kuvvetleri K.lığı, Hava Kuvvetleri K.lığı, Jandarma Genel K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı) alacakları "Askeri Öğrencilik kaydının bulunmadığına" dair yazıyı,
(11)Askerlik hizmetini yapmayanlar için, örneği Tablo-4?te bulunan "Muvafakat Yazısı Örneği"ni (İmzalı olacak ve belge incelemesindeki görevli personele teslim edilecektir) getirecektir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

UYGULANACAK SINAVLAR

a. Ön başvurusu kabul edilen adayların seçme sınavları, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında (gehit Orgeneral Eşref BGTLGS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) yapılacaktır. Adaylar sınavlara gelirken yanlarında; cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar getirmeyecektir. Sınavlar dört aşamada icra edilecektir. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecektir.
(1) Ön sağlık muayenesi:
(a) Adayların Tablo-1?de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.
(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutalacaktır.
(2) Yazılı sınav:
(a) KPSS notu olmayan adaylara yazılı sınav yapılacaktır.
(b) Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) puan olması gerekmektedir.
(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi):
(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3?te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.
(c) Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı "Adayın spor yapmasında sakınca yoktur." ibareli rapor getirecektir.
(ç) Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.
(4) Mülakat Sınavı:
(a) Yazılı, Ön Sağlık Muayene ve FYS (Spor) sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaktır.
(b) Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
b. Ön sağlık muayenesi, Yazılı sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı (spor testi) ve Mülakat Sınavı aşamalarında başarılı olarak kontenjana giren adaylardan, yaptırılacak güvenlik soruşturmaları olumlu olanlar ile uygun sağlık raporunu alanların atamaları yapılacak ve atama duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yayımlanacaktır.
c. Sınavı kazanan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir.

loading...


Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın
EN SON HABERLER
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-1
EN ÇOK OKUNANLAR