Enis Berberoğlu davasında karar

MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı.


13 Şubat 2018 21:13

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Enis Berberoğlu'nu “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Karar oybirliğiyle alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan Enis Berberoğlu, duruşma salonunda bulunan izleyicilere,  “Moralinizi bozmayın. 25 yıl ile başladı 5 yıla kadar düştü" dedi.

ENİS BERBEROĞLU DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen 3. duruşmaya Enis Berberoğlu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Berberoğlu'nun avukatlarının yanı sıra, şikayetçi sıfatıyla Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da duruşmada avukatları temsil etti. Saat 10.00'da başlayan duruşmada, Enis Berberoğlu'nun avukatları uzman bilirkişi Tevfik Koray Peksayar'ı " tanık" sıfatıyla dinletti.

DAİRE, YEREL MAHKEMENİN VERDİĞİ 25 YIL HAPİS CEZASINI KALDIRDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, saat 14.00'da kararını açıkladı. Daire, “Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan Enis Berberoğlu'na İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemesi tarafından verilen 25 yıllık hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi.

ÖNCE 7 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul 2. Ceza Dairesi, sanık Enis Berberoğlu'nun eyleminin oluş ve kabule göre “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçunu oluşturduğu takdir ve kabul olunduğunu belirtti.  İstanbul 2. Ceza Dairesi kararında, sanığın geçmişi, eğitim ve bilgi düzeyi, konumu, suça konu görüntülerin ve bilgilerin içeriğinin yayınlanmasının meydana getireceği sonuçları öngörebilme durumuna rağmen bilgileri açıklamış olduğunu ifade ederek, kastının yoğunluğu, suçun işlendiği zaman, yer ve meydana gelen tehlikenin ağırlığı, suç konusunun önem ve değerini dikkate alarak Sanık Enis Berberoğlu'nu Türk Ceza Kanunun (TCK) 329/1 maddesi gereğince 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İYİ HALDEN CEZA DÜŞÜRÜLDÜ

Sanık Berberoğlu'nun sübut bulan eyleminin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 3. ve 4. maddelerinde belirtilen terör ve terör amacıyla işlenen suçlardan olmaması nedeniyle kanunen artırım yapılmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 2. Ceza Dairesi, sanığın geçmişi, sabıkasız oluşu ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak lehine takdiri indirim hükümlerini uyguladı ve cezayı 5 yıl 10 ay hapis cezasına düşürdü.

BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILDI

Kararda şöyle denildi: “Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasının mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK'nın 53/1 maddesinin uygulanması yönünden a-c-d ve e bentleri ile b bendinde yazılı seçme , seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, aynı kanunun 53/2 maddesinin uygulanması açısından 53-1 maddesinin a-c-d- ve e bentleri ile b bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. Fıkrası uyarınca c bendinde yazılı kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerinin mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanılmamasına karar verildi"

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 2. Ceza Dairesi sanık Berberoğlu'na verilen ceza miktarı, tutuklulukta kaldığı süre, atılı suçun niteliği, hakkında devam eden başka dava dosyalarının bulunması ve buna bağlı kaçma şüphesi karşısında Ceza Muhakemesi Kanunun (CMK) 104/3 maddesi gereğince tutukluluk halinin devamına hükmetti. Karar oybirliği ile alındı.

BERBEROĞLU: MORALİNİZİ BOZMAYIN

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Enis Berberoğlu, duruşma salonunda bulunan eşi Oya Berberoğlu, avukatları ve CHP Milletvekillerine seslenerek “Moralinizi bozmayın. 25 yıl ile başladı 5 yıla kadar düştü" dedi ve el salladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, "MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması" Davası'nda 14 Haziran 2017 tarihinde "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Berberoğlu'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ün dosyaları ise ayrıldı. Enis Berberoğlu'nun avukatları karara itiraz ederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Berberoğlu'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bozulmasına 9 Ekim'de karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararını, "usul ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle 7 Kasım da iade edilmesine karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi iade kararında, "(İstinaf Mahkemesi) Adeta kendini yüce Yargıtay'ın yerine koyarak esastan bozma yapmış, mahkememizin bağımsızlığına, karar verme özgürlüğüne müdahale etmiştir. Hatta Bölge Adliye Başsavcılığı dahi bu hatalı uygulama karşısında sessiz kalmamış, itiraz yetkisi olmamasına rağmen 'görüldü' yaparken dile getirdiğimiz hususlarda eleştirilerde bulunma zarureti hissetmiştir" ifadelerine yer verildi. Kararda, istinafın yetkisi ve görevi dahilindeki bir  konuda söz konusu yetkiyi kullanmayıp görev ve yetkisini ilk karar veren mahkemeye devretmesinin usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiği kaydedilerek "Her ne kadar Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin direnemeyeceğini,  direnme yasağı olduğunu içtihat altına almışsa da bu içtihadın, kanuna uygun şekilde yapılmış bozma kararlarına münhasır olduğunun kabulü gerekecektir" denildi.  Kararda, tüm bu nedenlerle "bozma kararının usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle verilen bozma kararı yönünden mahkemece yapılacak bir işlem olmadığından"  karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

BERBEROĞLU'NUN AVUKATI VE EŞİNDEN  ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesinin arından adliye önünde Berberoğlu'nun avukatı, milletvekilleri ve eşi Oya Berberoğlu açıklama yaptı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün ise "Mahkeme, Enis Berberoğlu hakkındaki, en kabul edilemez, en çok vicdanları yaralayan savcılık iddialarının tamamını reddetti. Birinci başlık bu. Ne diyordu savcılık? Enis Berberoğlu casusluk yapmıştır ve  Enis Berberoğlu terör örgütüne yardım etmiştir, onun çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Bugün Bölge Adliye Mahkemesi iki suçlamayı da reddetti. Bu bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla bu karar aslında tamamen vicdanları rahatlatan, adalete uygun olan ve içimize sinen bir karar olmamakla birlikte kötünün iyisidir diyebiliriz. Ne olmalıydı? Ne olsaydı adil olurdu. Olması gereken hiç kuşkusuz Enis Berberoğlu'nun beraat etmeseydi. Şimdi dosyada karar ve dosya içeriği alenileştiği için ileride göreceksiniz yargılama aşamasında Enis Berberoğlu'nun masumiyeti gün gibi ortaya çıkmıştır. Güneşin doğması gibi doğmuştur. Ama maalesef mahkeme beraat kararı vermemiştir. Ve doğal olarak tahliye kararı da verememiştir. Tahliye kararının da verilmemesinin gerekçeleri arasında başka bir dosyadan yargılanıyor olması var ki, o dosyada da zaten tutuksuzdur. Dolayısıyla şöyle bağlayabiliriz aslında her şey ortaya çıkmıştır. Enis Berberoğlu üzerine atılı suçları işlememiştir. Üzerine atılı olan iftiralardan, özellikle vatana-millete karşı, casusluk, terör örgütü doğrultusunda çıkarlarına hizmet etme gibi en rahatsız edici, en çok reddettiğimiz suçlamalardan aklanmıştır. Tahliye olmaması bizim için büyük bir sorun. Biz tahliye için öncelikle 3. Ceza Dairesi'ne başvuracağız. Bundan sonra dosya Yargıtay'a gidecek. Burada bir sonuç alamazsak Yargıtay'dan da tahliye yönünde isteklerimiz devam edecek" dedi.

Ergün konuşmasını şöyle sürdürdü; "Ancak şiddetle, sizin vasıtanızla Anayasa Mahkemesine de buradan artık bizim dosyamızın bir an önce ele alınması gerektiğini duyurmak istiyorum. Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce aldığı bir karara rağmen verilmiş bir karardır. Yani Anayasa Mahkemesi de yok sayılarak verilmiş bir karardır. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Erdem Gül - Can Dündar dosyasının da verdiği hak ihlali kararı yok sayılmıştır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu davranışı görmezden gelmesini anlamak mümkün değildir. Anayasanın hak ihlalini görmezden  gelmesi mümkün değildir. Biz bugün tahliye olmasını istiyorduk"

Bir gazetecinin 'itiraz edeceksiniz ama bu şartlarda ne kadar daha cezaevinde kalacak' sorusuna avukat Ergün “Bugün çıkması lazım. İtiraz üzerine bugün çıkması lazım" şeklinde cevap verdi.

"BURUK BİR SEVİNÇ OLDU"

Oya Berberoğlu da yaptığı açıklamada, "Buruk bir sevinç oldu. Ama tamamına en kısa süre ulaşacağına inanıyorum. Bir an önce Enis'in tahliye edilmesini bekliyorum. En güzeli avukatımızda anlattı, o vicdanlarda yaraydı gerçekten. Enis'in casus, terör örgütüne yardım falan suç isnatları çöktü, bitti. Yoktu öyle bir şey zaten. Ona sevindik. En azından üzerimizdeki o manevi yük kalkmış oldu. . Adalete güveniyorum Enis'in en kısa zamanda tahliye olmasını bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHAHaber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel i...
EN ÇOK OKUNANLAR