Kanal İstanbul'a özel fon çözümü

Banka veya aracı kurumlar, projeye dayalı finansman fonu kurabilecek. Böylece Kanal İstanbul gibi altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji yatırımlarını fonlamak maksadıyla borçlanma araçları ihraç edilebilecek.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:55 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:56
Kanal İstanbul'a özel fon çözümü

AK Parti, mali piyasalara ilişkin yeni kanun taslağı hazırladı. Bankacılık Kanunu, SPK Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda değişiklik öngören taslak ile bazı yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda bankalara, mali bünyelerinde önemli bozulma görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması hâlinde, alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla “önlem planı” hazırlamaları ve bu planı BDDK'ya göndermeleri yükümlülüğü getiriliyor. Yapılan denetimler sonucunda mali bünyede bozulma meydana getirecek hâllerin gerçekleşme ihtimalinin tespiti hâlinde “önlem planı''nda yer alan tedbirlerin alınması istenecek. Sıkıntıların giderilememesi durumunda; BDDK düzeltici ve kısıtlayıcı tedbirleri alabilecek. Ayrıca aracı kurumlar, bir projeye dayalı finansman fonu kurabilecek. Böylece altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji yatırımları gibi projelerin finansmanı amacıyla borçlanma araçları ihraç edilebilecek. Böylece Kanal İstanbul gibi büyük projelerin finansmanı, bu fonlardan elde edilebilecek. Projenin gelirleri ve diğer hakları, proje finansman fonuna tahsis edilecek. Usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Proje finansman fonu portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, amacı dışında tasarruf edilemeyecek, rehin edilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemeyecek.

Kaynak: iha

kanal istanbul