Kaan Özbek

Canlı her şey değişebilir!


08 Aralık 2017 00:01

CANLILAR yapısal olarak değişime açık varlıklardır. Bulundukları ortama göre şekillenen uzuvlar, ten renkleri, DNA’larına işler bir süre sonra da kalıtım olarak kendilerinden üreyen yeni nesillere geçerek sürekli bir değişim gösterir. Fiziksel özelliklerde durum budur. Kimileri evrim teorisinin farklı bir anlatımı olduğu için karşı çıksa da bir gerçek olduğu tartışılamaz.
Tüm bu fiziksel değişimlerin yanı sıra insanın ruhsal halleri de, duygu durumları da yaşadıkları ve bulunduğu çevre etkileriyle değişim gösterebilir.
Bu bazen depresif bir hal de alabilir, hızla artan seratonin etkisiyle inanılmaz mutluluklara da neden olabilir. Dedik ya bunlar da canlılar üzerindeki fiziksel ve kimyasal etkilerle değişim gösterebilen haller.
Lakin bir de canlıların kendi kendilerini değiştirme özellikleri var ki; bu çok kolay başarılabilen bir durum değildir. Ama imkânsız da değildir.
Örneğin insan!
Doğru sandıklarının aslında toplumun geneline göre yanlış olduğunu kabullenmekte niçin diretir?
Yahut başkalarına acı veren yanılgıların peşinden niçin gider?
Niçin inatla diretir durur değişmemek için!
Bazı durumlarda değişmek alçalmak mı demektir, yoksa yükselmek mi!
Şimdi bu sorulara herkes kendi içinde cevap vermeli…